Privlastňovacie zámena v angličtine.


Jednoducho a ľahko.

Začíname

Úvod       Kontakt